80.00

தலித் இதழ் – 32

தலையங்கம்
நீதித்துறையில் சமூகநீதி

கட்டுரை
ராமர் கோவில் பெயரால் கொட்டிய பண மழை
சாகர்
தமிழாக்கம்: ஷோபனா

கவிதை
வார்சான் ஷைர் : நாடற்றவர்களின் மனசாட்சி
ரவிக்குமார்

கவிதை
இதம் தரும் காற்று
விடைபெறும் விடியல்
கென்ஜீ மியோஜாவா
ஹிந்தியில்: ராஜெந்திர ரடோர், கியோகுரு
தமிழாக்கம்: கிருஷாங்கினி

கவிதை
அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை
ஹிந்தியில்: ஓம்பிரகாஷ் வால்மீகி
தமிழாக்கம்: கிருஷாங்கினி

கவிதை
இரண்டு நபர்கள்…!
பி. மதியழகன்

தீர்மானங்கள்
வெல்லும் சனநாயகம் மாநாட்டுத் தீர்மானங்கள்

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தலித் இதழ் – 32”

Your email address will not be published. Required fields are marked *