தகவல்கள்

மண்ற்கேணி ஆய்வுவெளி நடத்தும் ஆய்வு வெளி – 40

நாள்: 02.12.2023 , சனிக்கிழமை நேரம்: மாலை 7.00 மணி ஆய்வுத் தலைப்பு: சாக்கிய கூத்து – ஒரு கலை ஆய்வு பொழிவு: மதிப்புறு முனைவர் Rtn. குப்பு வீரமணி திருவையாறு பாரதி இயக்கம் / திறன் வளர் மைய இயக்குனர்

Read more