80.00

தலித் இதழ் – 31

தலையங்கம்
வன்கொடுமை அல்ல, பயங்கரவாதம்

கட்டுரை
மொழியும் உண்மையும்
திமோதி ஸ்னைடர்

கட்டுரை
அதிகாரத்திடம் உண்மையைப் பேசுதல்
எட்வர்ட் ஸெய்த்

கவிதைகள்
ஞாபகங்களைக் கொன்றுவிடுங்கள்
மஹ்மூத் தார்விஷ்

ஓடுவதற்கான உத்தரவு
முன்பே தெரிந்திருந்தால்
லேனா கலாஃப் டுஃபாஹா

வஞ்சம்
தாஹா முஹமது அலி

எதிரியை அன்புக்குரியவனாக மாற்றுதல்
ஷ்மூயெல் ஹஸ்ஃபாரி

நேர்காணல்
பிரிந்த எல்லைகளும் பிரியாத மனங்களும்
எழுத்தாளர் பீஷ்ம சாஹ்னியுடன் ஒரு நேர்காணல்

கட்டுரை
நேருவும் அம்பேத்கரும்
ராமச்சந்திர குஹா

கட்டுரை
மீனாட்சிபுரம் மதமாற்றம்
என். சங்கரய்யா

கவிதைகள்
கார்த்திகைக் குறிப்புகள்
செ.சுதர்சன்

மதிப்புரை
இதயமற்ற உலகில் ஒலிக்கும் உன்னதக் குரல்
முனைவர் பா.இரவிக்குமார்

மதிப்புரை
துரை. குணா எழுதிய “ஊரார் வரைந்த ஓவியம்”
– படைப்பும் படைப்பாளியும்
மு.கண்ணையன்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தலித் இதழ் – 31”

Your email address will not be published. Required fields are marked *