60.00

போதி இதழ் – 30

தலையங்கம்: ஆதிதிராவிடர் என அறிவிக்கவேண்டும்!

அசைக்கப்படுகிறதா அடிக் கட்டுமானம்?
ரவிக்குமார்

தீர்ப்பின் பொன்விழாவும் தீர்க்கமான பாதையும்
கே.சந்துரு

ரணஜித் குஹா: (1922 – 2023) சிறப்புப் பகுதி

ஆளப்படுபவர்களின் வரலாறு
ரவிக்குமார்

மாற்று வரலாறு – மாற்று வாசிப்பு – மாற்றுத் தரவுகள்
ஆ.சிவசுப்பிரமணியம்

ரணஜித் குஹா: உலக வரலாறும்
அன்றாட வரலாறும்
ராஜன் குறை

கேட்கப்படாத சன்னமான குரல்
ரவிக்குமார்

இந்திய ஜனநாயகம் இறந்து நெடுங்காலம் ஆனது, இப்போது புதைக்கப்படுகிறது
ரணஜித் குஹா

விஞ்ஞான மெய்யியலின் வளர்ச்சியும் வரலாறும்
ஜயதேவ உயன்கொட
தமிழில் க.சண்முகலிங்கம்

மலையகச் சுடர்மணிகள்
மு. நித்தியானந்தன்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “போதி இதழ் – 30”

Your email address will not be published. Required fields are marked *