120.00

மணற்கேணி இதழ் – 64

தலையங்கம்
எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன்: பசுமைப் புரட்சியும் ஆன்மீக வேளாண்மையும்

ஆய்வறிஞர்கள் பகுதி

புழங்குபொருள் பண்பாடு
பக்தவத்சல பாரதி

கி.ராவின் தமிழ்
சிலம்பு நா.செல்வராசு

ஆய்வாளர்கள் பகுதி

மேரி உல்ஸ்டான்கிராஃப்ட் முதல் எலைன் ஷோவால்டர் வரை: ஒரு பெண்ணிய வரலாறு
டி. லாரா டேமெரிஸ் செல்லஜோதி

தமிழக ஊர்ப்பெயர் இடுகையில் ‘மடை’
மு.முனீஸ்மூர்த்தி

பாரதி வரலாற்றியல்: தெரிந்ததும் தெளிந்ததும்
சுப்பிரமணி இரமேஷ்

தொல்காப்பிய மூலப்பதிப்பின் தோற்றப்பின்னணி
ரா. கோடீஸ்வரி

தேவகுலத்தாரின் தலைவி உரைக்கும் ஆரளவில்லா நீர்
மா.ஆசியாதாரா

வாகட சங்கிரக சிந்தாமணி
சுவடி கூறும் நாடி நிலைகள்
தா. சுபா – க. அஜி

நற்றிணை பாலைத் திணைப் பாடல்களில் சமயப் பண்பாடு
ச.அம்பேத்ராஜ் – இரா.குமார்

சவ்வாது மலையாளி இன பழங்குடி மக்களின் பிறப்புச் சடங்குகள்
கோ. வேல்முருகன் – வா.அறிவழகன்

அடிக்கருத்தியல் நோக்கில் தமிழ், சமக்கிருத இலக்கிய மரபுகள் – ஓர் ஒப்பீடு
முரளிதரன். மு

பழந்தமிழ்த் தொகை மரபு:
கா. சிவத்தம்பியின் அனுமானங்கள்
ச.ந.விக்னேஷ்

சதக இலக்கிய வகை நோக்கில் ஐங்குறுநூறு
கா.விக்னேஷ்

புரட்சிக்கவியும் இந்திய தேசமும்
புதியமாதவி

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மணற்கேணி இதழ் – 64”

Your email address will not be published. Required fields are marked *