60.00

போதி இதழ் – 33

தலையங்கம்
கல்வி வளாகங்களும் சாதியப் பாகுபாடும்

பாகுபாடு என்னும் நோய்
சு.இராசவேலு

இனி ஒரு விதி செய்வோம்
‘ஆயிஷா’ இரா. நடராசன்

பாகுபாடற்றப்  பள்ளி: சில ஆலோசனைகள்
த. பாலு

கல்வி நிலையங்களில் சாதி, இனி என்ன விதி செய்வோம்?
கி.நாச்சிமுத்து

சாதியத்தைக் கடத்தல் : தன்னனுபவம்வழி ஒரு விளக்கம்
இரா. அறவேந்தன்

பள்ளிகளில் பாகுபாடு
தேசிய அறிவுரை மன்றத்தின் பரிந்துரைகள்
தமிழில்: சே.கோச்சடை

மதமாற்றமும் இடஒதுக்கீடும்
த.ராஜன்

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “போதி இதழ் – 33”

Your email address will not be published. Required fields are marked *